Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

     1.TARAFLAR

 • 1.1. İşbu üyelik sözleşmesi (“Üyelik Sözleşmesi”) merkezi 600 N Broad Street Suite 5 #427 Middletown/Delaware/ABD 19709 adresinde bulunan ve bu sözleşmeyi okuyup kabul ettiğini ima eden ile Üye veya Öğrenci (“Üye veya Öğrenci”) arasında, Üye veya Öğrenci’nin www.expinno.com adresinden sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.
 • 1.2. Expinno ve Üye veya Öğrenci işbu Üyelik Sözleşmesi’nde münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaklardır.

     2. TANIMLAR

 • Çerez (Cookie) Politikası: Websitesi’nin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Üyeler veya Öğrenciler’in alışveriş deneyimini iyileştirmek ve Üye veya Öğrenciler’in Websitesi’ni ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve Websitesi üzerinden (https://www.expinno.com/gizlilik-politikasi/) erişilebilecek olan metni ifade eder.
 • Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Üye veya Öğrenciler’in Websitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Expinno tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Expinno’nun kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Websitesi üzerinden (https://www.expinno.com/gizlilik-politikasi/) erişilebilecek olan metni ifade eder.
 • Hizmet: Üye veya Öğrenciler’in ve Ziyaretçiler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Expinno ya da Expinno’nun belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.
 • Üye: Expinno ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi’ne üye olan ve Expinno tarafından Websitesi üzerinde verilen hizmetleri kiralayan gerçek yada tüzel kişiyi ifade eder.
 • Öğrenci: Expinno ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi’ne üye olan ve Expinno tarafından Websitesi üzerinde verilen hizmetleri %50 (yüzde elli) indirim ile kiralayan gerçek kişiyi ifade eder.
 • Eğitmen: Platformda video kurs, e-kitap, blog yazısı ve doküman gibi girdilerin sağlayan gerçek yada tüzel kişiyi ifade eder.
 • Websitesi Mülkiyeti: Expinno’ya ait olan ve Expinno’nun işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.expinno.com alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.
 • Ziyaretçi: Websitesi’ni Üye olmadan kullanan ve ücretsiz Hizmetler’den faydalanan gerçek kişiyi ifade eder.

     3. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NİN KAPSAM VE AMACI

 • 3.1. Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üye veya Öğrenci, Websitesi’ne üye olmak, Hizmetler’den faydalanmak ve bu platformda verilen hizmetleri kiralamak istemektedir.
 • 3.2. Üyelik Sözleşmesi’nin amacını, Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Üyelik Sözleşmesi’nin Üye veya Öğrenci tarafından kabulü ile Üye veya Öğrenci, Websitesi’nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üye veya Öğrenciler’e yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.
 • 3.3. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, Websitesi’nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır.

     4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • 4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye veya Öğrenci, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.
 • 4.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin Expinno’dan talepte bulunması halinde Expinno, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için Expinno’ya ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.
 • 4.3. Üye veya Öğrenci, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, Websitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye veya Öğrenci’nin Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
 • 4.4. Üye veya Öğrenci’nin Hesabım Sayfası’na erişmek ve Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye veya Öğrenci tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye veya Öğrenci’nin sorumluluğundadır. Üye veya Öğrenci, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 4.5. Üye veya öğrenci yıllık ödeme dahilinde bir (1) yıl boyunca içerikleri kiralayabilir, bir (1) yılın sonunda içeriklere erişimi kesilir.
 • 4.6. Kiralanan hizmetlerin süresi bir(1) yıllıktır. Üye veya öğrenci bir(1) yıl boyunca platform içindeki paket dahilindeki içeriklere erişim sağlayabilirler, kiralanan hizmetlerin süresi bittiğinde içeriklere erişim kalkar. Ödemenin tekrardan yapılması halinde yenilenir.
 • 4.7. Üye veya Öğrenci, hesap şifrelerini başka bir kişiyle paylaşma yükümlülüğüne sahip değillerdir. Şifre paylaşımı tespit edildiğinde, hesap askıya alınacaktır. Bu durumda ücret iadesi yapılmayacaktır. Şifre paylaşımından doğacak olan sorumluluk, ilgili üyeye veya öğrenciye ait olacaktır.
 • 4.8. Üye veya Öğrenci’ye yenilemelerde iletilen indirim kodu 24 saat içerisinde geçerlidir. Üye veya Öğrenci eğer 24 saat içerisinde indirimi kullanmazsa platformdaki içerikleri tekrardan kiralamak istediğinde normal fiyat üzerinden işlem yapılacaktır. 
 • 4.9.Üye veya Öğrenci herhangi bir üyelik düşürmesi yapamamaktadır.
 • 4.10. Üye veya Öğrenci, Websitesi’ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:
 • 4.10.1. Websitesi’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması;
 • 4.10.2. Websitesi’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması.
 • 4.10.3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye veya Öğrenci’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
 • 4.10.4. Yorum ve puanlama sistemlerinin; Websitesi’ndeki yorumları Websitesi dışında yayınlamak gibi Websitesi dışı amaçlar için veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
 • 4.10.5. Virüs veya Websitesi’ne, Websitesi’nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
 • 4.11. Hizmetler’in, Websitesi’nde sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi.
 • 4.12. Üye veya Öğrenci, Websitesi’nde yaptığı işlemleri Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye veya Öğrenci, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye veya Öğrenci ayrıca Hesap Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

     5. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

 • 5.1. Taraflar’dan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.
 • 5.2. Expinno, Üye veya Öğrenci’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir
 • 5.3 Üye veya öğrenci üyeliği iptal etmedikçe ücret otomatik olarak tanımlanmış olan kredi kartından ödenir. Üyelik iptali eylemi Üye veya Öğrenci’nin sorumluluğuna aittir.
 • 5.4 Üye veya öğrenci herhangi bir mücbir sebepten üyelik kiraladıktan sonra ödemiş olduğu yıllık üyelik ücreti iade edilmez ve platforma erişimi iptal ettiği andan itibaren sona erer. Üyelik iptali eylemi Üye veya Öğrenci’nin sorumluluğuna aittir.
 • 5.5 Üye veya Öğrenci üyeliği iptal etmedikçe ücret otomatik olarak tanımlanmış olan kredi kartından ödenir. Üyelik yenilendikten sonra, üyelik iptalini isteyen Üye veya Öğrenci, üyelik yenilendikten sonraki 24 saat içinde adresine bir iade talebi göndermelidir; aksi takdirde iade işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Üyelik iptali işlemi, Üye veya Öğrenci’nin sorumluluğundadır.

     6. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 • 6.1. Expinno, Üye veya Öğrenci’nin Websitesi’nde sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Websitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Expinno, bu kapsamda Üye veya Öğrenci’nin sağladığı kişisel verileri Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye veya Öğrenci, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı her zaman inceleyebileceğini ve burada belirtilen şekilde https://expinno.com/gizlilik-politikasi adresine elektronik posta göndererek kullanabileceğini anlamaktadır.
 • 6.2. Üye veya Öğrenci tarafından Websitesi’nde Üyelik oluşturmak veya Websitesi’nden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Websitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye, Öğrenci veya Ziyaretçi’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye veya Öğrenci’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Expinno ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

     7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Expinno.com markası ve logosu, expinno.com m Websitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Expinno tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Expinno’nun mülkiyetindedir. Üye veya Öğrenci, Expinno’nun veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Expinno’nun izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye veya Öğrenci, expinno.com Websitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Expinno’nun izni olmaksızın kullanamaz. Üye veya Öğrenci’nin, üçüncü kişilerin veya Expinno’nun fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye veya Öğrenci, Expinno’nun ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

     8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Expinno, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Websitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye veya Öğrenci tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez

     9. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Expinno’nun kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) Expinno’nun işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Expinno ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez

     10. MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. Delil sözleşmesi.

Üye veya Öğrenci, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Expinno’nun resmi defter ve ticari kayıtları ile Expinno’nun veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

10.2. Bildirim

Expinno, Üye veya Öğrenci ile Üye veya Öğrenci’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye veya Öğrenci, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

10.3. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği

İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10.4. Üyelik Sözleşmesi’nin Devri

Üye veya Öğrenci, Expinno’nun önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

10.5. Tadil ve Feragat

Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 • 10 (on) ana maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye veya Öğrenci tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir

Firma Kaynaklarına nasıl erişilir?

Önemli: Firma Kaynakları Premium Plus ve Kurumsal Premium üyelerinin erişimine açıktır. Premium Plus tüm firma kaynaklarına erişim sağlarken Kurumsal Premium firma kaynaklarından seçtiği bir adet firma kaynağına erişim sağlar.

2. Karşınıza çıkan formdaki tüm bilgileri doldurun ve Hesap Oluştur butonuna tıklayın.

3. E-postanıza gönderilen kodla e-posta adresinizi doğrulayın.

4. Fiyatlandırma sayfasına gidin.

5. Fiyatlandırma sayfasından “Premium Plus”  VEYAKurumsal Premium” paketini seçin ve “Üye Ol” butonuna tıklayın.

6.Formdaki tüm bilgileri doldurun ve Üye Ol butonuna tıklayın.

7. Ödemenizi gerçekleştirmek için Stripe Checkout ile Kredi Kartınızla ödeme yapın ve Gönder butonuna tıklayın.

8. Karşınıza çıkan Stripe sayfasına kart bilgilerinizi eksikiz girin ve Abone Ol butonuna tıklayın.

Not: Eğer Kurumsal Premium üyeyseniz community@expinno.com adresine seçtiğiniz firma kaynağını iletin.

9. 24 Saat içerisinde sizlere Airtable’dan davet maili göndereceğiz. Davet mailini kabul ederek firma kaynaklarına erişebilirsiniz.

10. Davetleri kabul ettikten sonra, firma kaynakları sayfasından istediğiniz firma kaynağına tıklayarak Airtable sayfasına gidebilirsiniz.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Nasıl Kurumsal Premium üye olunur?

2. Karşınıza çıkan formdaki tüm bilgileri doldurun ve Hesap Oluştur butonuna tıklayın.

3. E-postanıza gönderilen kodla e-posta adresinizi doğrulayın.

4. Fiyatlandırma sayfasına gidin.

5. Fiyatlandırma sayfasından “Kurumsal Premium” paketini seçin ve “Üye Ol” butonuna tıklayın.

6.Formdaki tüm bilgileri doldurun ve Üye Ol butonuna tıklayın.

7. Ödemenizi gerçekleştirmek için Stripe Checkout ile Kredi Kartınızla ödeme yapın ve Gönder butonuna tıklayın.

8. Karşınıza çıkan Stripe sayfasına kart bilgilerinizi eksikiz girin ve Abone Ol butonuna tıklayın.

9. Ödemeniz gerçekleştikten sonra community@expinno.com adresine platforma erişmesini istediğiniz ekip arkadaşlarınızın e-posta adreslerini ve seçtiğiniz firma kaynağını gönderin. 24 Saat içerisinde tanımlamalarınız gerçekleşecektir!

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Eğitmene nasıl mesaj gönderilir?

 1. Giriş yaptıktan sonra sol menüde karşınıza çıkan kurslar sayfasına gidin.

2. Kurslar sayfasından soru sormak istediğiniz kursun üzerine tıklayın.

3. Sayfayı aşağıya doğru kaydırın ve Eğitmen Hakkında” bölümüne gidin.

4. Eğitmen hakkında bölümünde yer alan “Mesaj Gönder” butonuna tıklayın.

5. Mesajınızı yazın ve eğitmene gönderin. En kısa sürede sizlere geri dönüş sağlayacağız 🤗

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Ücretsiz video kurslara nasıl erişim sağlanır?

2. Karşınıza çıkan formdaki tüm bilgileri doldurun ve Hesap Oluştur” butonuna tıklayın. 

3. E-postanıza gönderilen kodla e-posta adresinizi doğrulayın.

4. Sol menüde karşınıza çıkan kurslar sayfasına gidin.

5. Filtreleme seçeneklerinden “Ücretsiz” kategorisini seçin.

6. İzlemek istediğiniz kursun üzerine tıklayın.

7. Sağ tarafta bulunan kursa başla butonuna tıklayın ve artık hazırısınız! Kurs bitiminde eğitmen imzalı sertifikanızı almayı unutmayın 🙌🏻

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Öğrenci indirimiyle kayıt nasıl olunur?

 1. Fiyatlandırma sayfasına gidin.

2.Bireysel Premium üyelik paketinin altındaki ‘Üye Ol’ butonuna tıklayın.

3. Açılan sayfada üyelik ile ilgili istenilen bilgileri doldurun.

4. Sayfanın altında yer alan ‘Kuponunuz var mı?’ kısmına tıklayın ve Kupon Kodu kısmına öğrencilere özel %50 indirim sağlayan STU50X’ kupon kodunuzu girin.

5. Gönder butonuna tıklayın.

6. Ödemenizi gerçekleştirmek için Stripe Checkout ile kredi kartı bilgilerinizi girin ve ‘Abone ol’ butonuna tıklayın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Profil fotoğrafı ekleme

 1. Expinno – Oturum Aç sayfasına gidin.

2. E-Posta adresiniz ve şifreniz ile giriş yapın.

3. Sağ üstte yer alan isminizin üzerine tıklayın ve açılan pencereden Profil sayfasına tıklayın.

4. Unknown görsele tıklayın.

5. Yükleme alanından fotoğrafınızın boyutunu belirleyin ve fotoğrafı kırp butonuna tıklayın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Sertifikalara erişme

 1. Expinno – Platform Sayfasına gidin.

2. Oturum Aç butonuna tıklayın ve bilgilerinizi girin.

3. Sol Menüden Kurslar sayfasına gidin.

4. Sertifikasını almak istediğiniz kursu izleyin.

5. Sol Menüde karşınıza çıkan Sertifikalarım sayfasına tıklayın.

6. İlgili dersin sertifikasını bulun ve indir butonuna tıklayın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Premium üye nasıl olunur?

1.  Expinno – Kayıt Ol sayfasına gidin.

2. Karşınıza çıkan formdaki tüm bilgileri doldurun ve Hesap Oluştur butonuna tıklayın.

3. E-postanıza gönderilen kodla e-posta adresinizi doğrulayın.

4. Fiyatlandırma sayfasına gidin. 

5. Fiyatlandırma sayfasından size en uygun planı seçin. 

6. Formdaki tüm bilgileri doldurun ve Üye Ol butonuna tıklayın.

7. Ödemenizi gerçekleştirmek için Gönder botununa tıklayın.

8. Karşınıza çıkan Stripe sayfasına kart bilgilerinizi eksikiz girin ve Abone Ol butonuna tıklayın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Ücretsiz üye kaydı nasıl yapılır?

2. Karşınıza çıkan formdaki tüm bilgileri doldurun ve Hesap Oluştur butonuna tıklayın.

3. E-postanıza gönderilen kodla e-posta adresinizi doğrulayın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.