İhracatta 6D Nedir?

Mehmet AYDIN

Mehmet Aydın

İhracat yapmak, döviz bazlı gelir edebilmek ve farklı pazarlara yeni satış kanalı oluşturabilmek her firmanın hedefi olmalıdır. Ülkemizde döviz kurlarının yüksek seviyelerde olduğu günümüzde devlet tarafından ihracat yapan firmalara bir çok destek sağlanmaktadır. Bu fırsatlar göz önünde bulundurulduğunda ihracata doğru bir şekilde başlamak veya hali hazırda yapılan ihracatı daha doğru bir noktaya getirmek için uyulması gereken 6D kuralının bilinmesi ihracat yapmak isteyen firmaların yararına olacaktır.

Doğru Pazar

İhracatta doğru pazarı bulmak, ihracat yapmayı planlayan bir işletme için kritik bir adımdır. İhracatta başarılı olmanın yolu, doğru pazarın hedeflenmesinden geçer. İhracat yapmayı düşünen işletmelerin hedef pazarlarını nasıl seçeceklerini ve bu pazarları nasıl analiz edeceklerini ele alacağız. Pazar büyüklüğü, rekabet durumu, tüketici davranışları gibi faktörler, pazar seçiminde göz önünde bulundurulması gereken önemli unsurlardır. İşte doğru pazarı belirlemek için izleyebileceğiniz bazı adımlar:

 1. Hedeflerinizi Belirleyin: İlk adım olarak, ihracatla hangi hedefleri gerçekleştirmek istediğinizi belirlemelisiniz. Büyüme, kar artışı, yeni müşteri kazanımı gibi hedeflerinizi netleştirin.
 2. İhracat Pazar Araştırması: Potansiyel hedef pazarları belirlemek için kapsamlı bir pazar araştırması yapmalısınız. Bu araştırma, ithalat-ihracat verileri, gümrük vergileri, tüketici davranışları, demografik bilgiler, rakip analizleri gibi faktörleri içermelidir.
 3. Talep Analizi: Hedeflediğiniz pazarlarda ürün veya hizmetinize olan talebi incelemelisiniz. Talep, o pazarda başarılı olmanız için kritik öneme sahiptir. Hali hazırda bu pazara ihracat yapan rakip ülkelerin ihracat hacimleri göz önünde bulundurulmalıdır. Hangi ürün veya hizmetlere ihtiyaç duyulduğunu anlamak önemlidir.
 4. Kültürel ve Sosyal Faktörler: Hedef pazarların kültürel, sosyal ve dilsel farklılıklarını göz önünde bulundurmalısınız. Ürününüzün veya hizmetinizin bu faktörlere uygun olması gerekmektedir.
 5. Lojistik ve Dağıtım: Hedef pazarlara ürün veya hizmetlerinizi nasıl ulaştıracağınızı değerlendirmelisiniz. Lojistik, nakliye maliyetleri, tedarik zinciri gibi faktörleri göz önünde bulundurmalısınız.
 6. Hukuki ve Düzenleyici Faktörler: Hedef pazarlardaki ticaret engelleri, gümrük vergileri, lisans gereklilikleri gibi hukuki ve düzenleyici faktörleri incelemelisiniz. Bu faktörler, işletmenizin pazarda nasıl faaliyet göstereceğini etkileyebilir.
 7. Maliyet ve Gelir Analizi: Potansiyel pazarlarda iş yapmanın maliyetlerini ve potansiyel gelirleri değerlendirmelisiniz. İhracat yapmanın getireceği mali yükleri ve kazançları göz önünde bulundurmalısınız.
 8. Uzun Vadeli Potansiyel: Hedef pazarın uzun vadeli potansiyelini değerlendirmelisiniz. Sadece kısa vadeli bir kazanç için değil, gelecekte de sürdürülebilir bir şekilde iş yapma potansiyeli taşıyan pazarları seçmek önemlidir.

Sonuç olarak, doğru pazarı belirlemek için kapsamlı bir araştırma ve analiz yapmanız gerekmektedir. İşletmenizin hedefleri, ürün veya hizmetinizin özellikleri, rekabet durumu ve pazarın dinamikleri gibi faktörleri göz önünde bulundurarak en uygun pazarları seçmelisiniz.

Doğru Ürün

İhracatta doğru ürün seçimi oldukça önemlidir ve başarılı bir ihracat stratejisinin temel taşlarından biridir. Ürününüzün hedef pazardaki talep ve rekabet durumuyla uyumlu olması, ihracatınızın başarısını belirleyen diğer kritik bir unsurdur. Ayrıca, ürününüzün hedef pazardaki kültürel ve yasal gereksinimlere uygunluğunu sağlamak da büyük önem taşır.

İşte doğru ürünü seçmek ve en karlı ihracat ürünlerini satabilmek için dikkate almanız gereken bazı faktörler:

 1. Piyasa Araştırması: İhracat yapmayı düşündüğünüz hedef pazarları iyi bir şekilde araştırın. Pazar trendleri, talep ve tüketici davranışları hakkında bilgi sahibi olmak, hangi ürünlerin potansiyel olarak başarılı olabileceğine dair size yol gösterecektir.
 2. Talep Analizi: Hedef pazarlarda hangi ürünlere talep olduğunu anlamak çok önemlidir. Bu, yerel kültürel, sosyal ve ekonomik faktörlere bağlı olarak değişebilir. Trendleri takip ederek gelecekteki talebi öngörebilirsiniz.
 3. Rekabet Analizi: Hedef pazarda hangi ürünlerin rekabetçi olduğunu inceleyin. Hangi ürünlerin eksikliği hissediliyor veya hangi ürünlerde rekabet az ise, bu noktalara odaklanabilirsiniz.
 4. Ürün Uygunluğu: İhracat yapmayı düşündüğünüz ürünün hedef pazarın kültürel, yasal ve teknik gereksinimlerine uygun olup olmadığını değerlendirin. Bazı ürünler belirli ülkelerde sınırlamalara veya standartlara tabi olabilir.
 5. Değer Zinciri Analizi: Ürününüzün değer zinciri boyunca nasıl bir katma değer yarattığını değerlendirin. Ürünün üretiminden başlayarak dağıtımına kadar olan aşamalarda nasıl rekabet avantajı sağlayabileceğinizi düşünün.

Doğru Strateji

İhracat stratejisi, işletmelerin uluslararası arenada nasıl başarılı olacaklarını belirleyen kılavuz niteliğindedir. Bu başlık altında, farklı ihracat stratejilerini (örneğin, direkt satış, acente ve distribütörler aracılığıyla satış) ve bu stratejilerin avantajlarını ve dezavantajlarını ele alacağız. Ayrıca, işletmelerin stratejilerini nasıl esnek tutabileceklerini ve değişen koşullara nasıl uyum sağlayabileceklerini inceleyeceğiz.

Strateji belirlerken tek bir doğru yoktur. Her firmanın ihracat stratejisi satılacak ürüne, hedeflerine, sermayelerine, çalışan yetkinliklerine göre farklılık göstermektedir. Büyük sermayeli bir firma gireceği pazardaki köklü ve yerli firmayı satın alarak girebilir. Öte yandan daha az sermayeli bir firma giriş yapmak istediği ülkede hali hazırda satış kanalları olan bölgede bilinen bir firma ile distribütörlük/acentelik adı altında çalışabilir. Bu stratejileri sermaye dışında firmaların hedefleri de belirler. Büyük sermayeli firmalar belki de o pazara çok miktarda yatırım yapmak yerine daha karlı gördükleri bir pazara yönelmek için bu pazara başka yöntemlerle girebilirler.

Örneklemelerden çıkarılacak sonuç şu olmalıdır. Her firma kendi kapasitesine ve pazarın yapısına göre strateji belirlemelidir.

Doğru Müşteri

İhracatta doğru müşteri seçimi, başarılı bir uluslararası ticaret stratejisinin önemli bir parçasıdır. İhracat müşterisi, her işletme için en önemli paydaşlardan biridir. İhracat yaparken müşteri odaklılığın neden önemli olduğunu ve müşteri memnuniyetini nasıl artırabileceğinizi ele alacağız. İyi bir müşteri deneyimi sağlamak, uzun vadeli müşteri ilişkileri oluşturmanın anahtarıdır ve sadık müşteriler, işletmenizin ihracatında sürdürülebilir başarının temelini oluşturur.

İlk adım olarak, ihracat yapabilmek için hedef pazarları ve ülkeleri belirlediniz. Hangi pazarlarda en iyi fırsatların olduğunu ve hangi bölgelerin sizin ürün veya hizmetiniz için uygun olduğunu araştırdınız. İşte doğru müşteriyi bulmak için izleyebileceğiniz bazı adımlar:

 1. Talep ve İhtiyaç Analizi: Seçtiğiniz pazarlarda hangi ürün veya hizmetlere talep olduğunu ve hangi ihtiyaçların bulunduğunu araştırmalısınız. Potansiyel müşterilerinizin ne tür ürünlere veya hizmetlere ihtiyaç duyduğunu anlamak, doğru müşterileri bulmanıza yardımcı olabilir.
 2. Hedef Müşteri Profili Oluşturma: İdeal müşteri profilini belirlemelisiniz. Demografik özellikler, yaşam tarzı, iş sektörü gibi faktörler doğru müşteri profilini oluşturmanıza yardımcı olabilir.
 3. Rekabet Analizi: Hedef pazarlarda hangi rakip firmaların faaliyet gösterdiğini ve hangi müşteri segmentlerine odaklandıklarını araştırmalısınız. Bu analiz, sizin için daha az rekabetçi ve daha iyi bir müşteri kitlesi oluşturmanıza yardımcı olabilir.
 4. Müşteri Davranışları ve Alışkanlıkları: Potansiyel müşterilerin alışveriş davranışlarını, tercihlerini ve satın alma alışkanlıklarını anlamak önemlidir. Hangi kanalları kullandıklarını, hangi ürün veya hizmet özelliklerine dikkat ettiklerini araştırabilirsiniz.
 5. İletişim ve Dil Faktörleri: Hedeflediğiniz müşteri kitlesinin kullandığı dil ve iletişim kanallarını belirlemelisiniz. Doğru iletişim stratejileri geliştirerek potansiyel müşterilerinize ulaşabilirsiniz.
 6. Müşteri Geri Bildirimi: Eğer önceki ihracat deneyimleriniz varsa, mevcut müşteri geri bildirimlerini inceleyebilirsiniz. Bu geri bildirimler, hangi müşteri segmentlerinin daha iyi uyum sağlayabileceğini belirlemenize yardımcı olabilir.
 7. Yerel Ağlar ve İş Ortakları: Hedef pazarlarda yerel ağlar, iş ortakları veya dağıtım kanalları ile iş birliği yapabilirsiniz. Bu tür ilişkiler, yerel müşterilere ulaşmanızı kolaylaştırabilir.
 8. Pazar Denemeleri: Potansiyel müşteri kitlesine yönelik küçük ölçekli denemeler veya pilot projeler düzenleyerek, gerçek dünya verileriyle müşteri davranışlarını daha iyi anlayabilirsiniz.
 9. Dinamik Takip: Pazar dinamiklerinin değişebileceğini unutmayın. Yenilikçi yaklaşımlarla potansiyel müşterileri düzenli olarak değerlendirmeli ve stratejilerinizi güncellemelisiniz.

Doğru Zaman

“İhracatta doğru zaman” ifadesi, bir ürün veya hizmetin ihraç edilmesi için en uygun zamanı ifade eder. Bu, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir ve genellikle ekonomik, siyasi, coğrafi ve pazar koşullarını içerir. İhracat yapmayı düşünen bir şirket veya işletme için doğru zamanı belirlemek, başarılı bir uluslararası ticaret stratejisi oluşturmanın önemli bir parçasıdır.

İhracatta doğru zamanı belirlerken dikkate almanız gereken bazı faktörler şunlar olabilir:

 1. Pazar Araştırması: Hedeflediğiniz pazarın talep ve ihtiyaçlarını anlamak için detaylı bir pazar araştırması yapmak önemlidir.
 2. Ekonomik Durum: Hem ihracat yapacağınız ülkenin ekonomik durumu hem de kendi ülkenizin ekonomik göstergeleri ihracat için uygun zamanı belirlemede etkili olabilir.
 3. Döviz Kurları: Döviz kurları, ürünlerinizin rekabetçiliği üzerinde doğrudan etkili olabilir. Döviz kurlarındaki dalgalanmaları izlemek ve uygun kurlarda ihracat yapmak önemlidir.
 4. Rekabet Durumu: Hedef pazarda rekabeti ve rakiplerinizin faaliyetlerini anlamak, hangi zaman dilimlerinin daha avantajlı olabileceğini değerlendirmenize yardımcı olabilir.
 5. Mevsimsel Faktörler: Ürün veya hizmetinizin mevsimsel özellikleri varsa, bu faktörleri de göz önünde bulundurmanız gerekir.
 6. Hukuki ve Lojistik Faktörler: İhracat işlemleri genellikle hukuki düzenlemeleri ve lojistik aşamaları içerir. Bu faktörleri dikkatlice ele almanız gerekebilir.
 7. Siyasi Stabilite: Hedef ülkede siyasi istikrarın sağlanması, ihracat işlemlerinizin sorunsuz yürümesi için önemlidir.
 8. Ticaret Anlaşmaları: Ülkeniz ile hedef pazar arasında varsa ticaret anlaşmaları, ihracat yapmak için uygun bir zemin oluşturabilir.

İhracatta doğru zamanı belirlemek için tüm bu faktörleri dikkatlice değerlendirmeniz ve profesyonel danışmanlık almanız faydalı olabilir. Her sektör ve ürün için doğru zaman farklılık gösterebilir, bu nedenle detaylı bir planlama yapmak önemlidir.

Doğru İletişim

İhracat yaparken doğru iletişim tekniklerini kullanmak, uluslararası iş ilişkilerini olumlu bir şekilde etkilemek ve başarılı sonuçlar elde etmek için çok önemlidir. İhracatta başarılı olmak için iletişimin etkili bir şekilde yönetilmesi büyük önem taşır. İşbirliği ve karşılıklı anlayışa dayalı bir iletişim yaklaşımı, uluslararası ticarette uzun vadeli başarı sağlamanıza yardımcı olabilir. İşte ihracatta doğru iletişim teknikleri:

 1. Kültürel Farkındalık: Hedef pazardaki kültürel farklılıkları anlamak ve saygı göstermek, iletişiminizi etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Dil, gelenekler, davranış biçimleri gibi kültürel unsurlara dikkat etmek önemlidir.
 2. Etkili İletişim: Net ve anlaşılır bir dil kullanarak iletişim kurmak, karşı tarafın sizinle daha iyi anlaşmasını sağlar. Dil bariyerleri varsa, tercüman veya çeviri hizmetleri kullanabilirsiniz.
 3. Özelleştirilmiş Yaklaşım: Hedef pazardaki müşteri veya iş ortaklarının ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak için özelleştirilmiş bir yaklaşım benimsemek önemlidir. Genel bir yaklaşım yerine, spesifik çözümler sunmak etkili olabilir.
 4. Profesyonel Sunumlar: Ürün veya hizmetinizle ilgili profesyonel sunumlar hazırlamak, karşı tarafın ilgisini çekmek ve güven oluşturmak için önemlidir.
 5. İyi Bir İlk İzlenim: İlk izlenim, iş ilişkilerinin temelini oluşturabilir. Görüşmelerde veya yazılı iletişimde nazik, özgüvenli ve profesyonel bir tutum sergilemek önemlidir.
 6. Sorular Sormak: Karşı tarafın ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak için sorular sormak, iletişimi daha verimli hale getirebilir.
 7. İletişim Kanallarını Kullanma: E-posta, telefon, video konferans gibi iletişim kanallarını etkili bir şekilde kullanarak iletişimi sürdürmek ve yanıtlamak önemlidir.
 8. Zaman Farklarını Dikkate Alma: Eğer farklı zaman dilimlerinde bulunan iş ortakları ile iletişim kuruyorsanız, onların çalışma saatlerini göz önünde bulundurarak iletişim kurmalısınız.
 9. Net ve Adil Anlaşmalar: İş birliği ve anlaşmaları net, adil ve yazılı olarak belgelemek, ileride anlaşmazlıkları önlemek için önemlidir.
 10. Dürüstlük ve Güvenilirlik: İletişimde dürüstlük ve güvenilirlik esas alınmalıdır. Söz verilenleri yerine getirmek ve taahhüt edilen değerleri sunmak uzun süreli iş ilişkileri için önemlidir.
 11. Müşteri İlişkilerini Sürdürme: İhracat sadece bir anlaşma değil, uzun vadeli iş ilişkileri gerektirir. Müşteri ilişkilerini sürdürmek için düzenli iletişim ve destek sağlamak önemlidir.
 12. Geribildirim Almak ve Vermek: Hem kendi performansınızı hem de iş ortaklarınızın memnuniyetini değerlendirmek için düzenli geribildirim almak ve vermek önemlidir.

6D kuralını göz önünde bulundurup ihracat yapan işletmeler; çok sayıda ihracat pazarı olan, uzun yıllar sürdürülebilir ihracat yapan ve ürünlerini karlı olarak satabilen işletmeler olacaklardır. 

Dış Ticaret hakkında uzman yardımı almak için Expinno’nun sizler için sunduğu online dış ticaret eğitimi hakkında daha detaylı bilgiye https://www.expinno.com/video-kurslar/ sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Eğitim içeriğimizde hangi kursların olduğunu incelemek isterseniz https://www.expinno.com/courses/ sayfamıza gidebilirsiniz.

Teşekkürler

Bir sonraki blog yazımızda görüşmek üzere.

Diğer blog yazılarımıza göz atmak için tıklayın.

Mehmet Aydın – İş Geliştirme Uzmanı
close up laptop keyboard colorful neon illumination eyeglasses
Ücretsiz
Mehmet AYDIN

İhracatta 6D Nedir?

İhracatta 6D Nedir? Mehmet Aydın İhracat yapmak, döviz bazlı gelir edebilmek ve farklı pazarlara yeni satış kanalı oluşturabilmek her firmanın hedefi olmalıdır. Ülkemizde döviz kurlarının

global business
Ücretsiz
M. Arda Uzun

Dış Ticaret Haber Kaynakları

Dış Ticaret Haber Kaynakları Mustafa Arda Uzun Dış Ticaret Haber Kaynakları REUTERS Reuters, ticaret alanında çeşitli haberler ve bilgiler sunmaktadır. Bu haberler genellikle küresel ticaret,

linkedin square button icon 3d with copy space 3d rendering
Ücretsiz
M. Arda Uzun

LinkedIn Skoru Nasıl Yükseltilir?

LinkedIn Skoru Nasıl Yükseltilir? Mustafa Arda Uzun İçindekiler LinkedIn Skoru Nasıl Yükseltilir? İhracatta SSI Skorunuzu Yükseltmenin 5 Etkili Yolu İhracat ile başarılı olmanın yolu potansiyel

Yorumlar

Firma Kaynaklarına nasıl erişilir?

Önemli: Firma Kaynakları Premium Plus ve Kurumsal Premium üyelerinin erişimine açıktır. Premium Plus tüm firma kaynaklarına erişim sağlarken Kurumsal Premium firma kaynaklarından seçtiği bir adet firma kaynağına erişim sağlar.

2. Karşınıza çıkan formdaki tüm bilgileri doldurun ve Hesap Oluştur butonuna tıklayın.

3. E-postanıza gönderilen kodla e-posta adresinizi doğrulayın.

4. Fiyatlandırma sayfasına gidin.

5. Fiyatlandırma sayfasından “Premium Plus”  VEYAKurumsal Premium” paketini seçin ve “Üye Ol” butonuna tıklayın.

6.Formdaki tüm bilgileri doldurun ve Üye Ol butonuna tıklayın.

7. Ödemenizi gerçekleştirmek için Stripe Checkout ile Kredi Kartınızla ödeme yapın ve Gönder butonuna tıklayın.

8. Karşınıza çıkan Stripe sayfasına kart bilgilerinizi eksikiz girin ve Abone Ol butonuna tıklayın.

Not: Eğer Kurumsal Premium üyeyseniz community@expinno.com adresine seçtiğiniz firma kaynağını iletin.

9. 24 Saat içerisinde sizlere Airtable’dan davet maili göndereceğiz. Davet mailini kabul ederek firma kaynaklarına erişebilirsiniz.

10. Davetleri kabul ettikten sonra, firma kaynakları sayfasından istediğiniz firma kaynağına tıklayarak Airtable sayfasına gidebilirsiniz.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Nasıl Kurumsal Premium üye olunur?

2. Karşınıza çıkan formdaki tüm bilgileri doldurun ve Hesap Oluştur butonuna tıklayın.

3. E-postanıza gönderilen kodla e-posta adresinizi doğrulayın.

4. Fiyatlandırma sayfasına gidin.

5. Fiyatlandırma sayfasından “Kurumsal Premium” paketini seçin ve “Üye Ol” butonuna tıklayın.

6.Formdaki tüm bilgileri doldurun ve Üye Ol butonuna tıklayın.

7. Ödemenizi gerçekleştirmek için Stripe Checkout ile Kredi Kartınızla ödeme yapın ve Gönder butonuna tıklayın.

8. Karşınıza çıkan Stripe sayfasına kart bilgilerinizi eksikiz girin ve Abone Ol butonuna tıklayın.

9. Ödemeniz gerçekleştikten sonra community@expinno.com adresine platforma erişmesini istediğiniz ekip arkadaşlarınızın e-posta adreslerini ve seçtiğiniz firma kaynağını gönderin. 24 Saat içerisinde tanımlamalarınız gerçekleşecektir!

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Eğitmene nasıl mesaj gönderilir?

 1. Giriş yaptıktan sonra sol menüde karşınıza çıkan kurslar sayfasına gidin.

2. Kurslar sayfasından soru sormak istediğiniz kursun üzerine tıklayın.

3. Sayfayı aşağıya doğru kaydırın ve Eğitmen Hakkında” bölümüne gidin.

4. Eğitmen hakkında bölümünde yer alan “Mesaj Gönder” butonuna tıklayın.

5. Mesajınızı yazın ve eğitmene gönderin. En kısa sürede sizlere geri dönüş sağlayacağız 🤗

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Ücretsiz video kurslara nasıl erişim sağlanır?

2. Karşınıza çıkan formdaki tüm bilgileri doldurun ve Hesap Oluştur” butonuna tıklayın. 

3. E-postanıza gönderilen kodla e-posta adresinizi doğrulayın.

4. Sol menüde karşınıza çıkan kurslar sayfasına gidin.

5. Filtreleme seçeneklerinden “Ücretsiz” kategorisini seçin.

6. İzlemek istediğiniz kursun üzerine tıklayın.

7. Sağ tarafta bulunan kursa başla butonuna tıklayın ve artık hazırısınız! Kurs bitiminde eğitmen imzalı sertifikanızı almayı unutmayın 🙌🏻

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Öğrenci indirimiyle kayıt nasıl olunur?

 1. Fiyatlandırma sayfasına gidin.

2.Bireysel Premium üyelik paketinin altındaki ‘Üye Ol’ butonuna tıklayın.

3. Açılan sayfada üyelik ile ilgili istenilen bilgileri doldurun.

4. Sayfanın altında yer alan ‘Kuponunuz var mı?’ kısmına tıklayın ve Kupon Kodu kısmına öğrencilere özel %50 indirim sağlayan STU50X’ kupon kodunuzu girin.

5. Gönder butonuna tıklayın.

6. Ödemenizi gerçekleştirmek için Stripe Checkout ile kredi kartı bilgilerinizi girin ve ‘Abone ol’ butonuna tıklayın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Profil fotoğrafı ekleme

 1. Expinno – Oturum Aç sayfasına gidin.

2. E-Posta adresiniz ve şifreniz ile giriş yapın.

3. Sağ üstte yer alan isminizin üzerine tıklayın ve açılan pencereden Profil sayfasına tıklayın.

4. Unknown görsele tıklayın.

5. Yükleme alanından fotoğrafınızın boyutunu belirleyin ve fotoğrafı kırp butonuna tıklayın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Sertifikalara erişme

 1. Expinno – Platform Sayfasına gidin.

2. Oturum Aç butonuna tıklayın ve bilgilerinizi girin.

3. Sol Menüden Kurslar sayfasına gidin.

4. Sertifikasını almak istediğiniz kursu izleyin.

5. Sol Menüde karşınıza çıkan Sertifikalarım sayfasına tıklayın.

6. İlgili dersin sertifikasını bulun ve indir butonuna tıklayın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Premium üye nasıl olunur?

1.  Expinno – Kayıt Ol sayfasına gidin.

2. Karşınıza çıkan formdaki tüm bilgileri doldurun ve Hesap Oluştur butonuna tıklayın.

3. E-postanıza gönderilen kodla e-posta adresinizi doğrulayın.

4. Fiyatlandırma sayfasına gidin. 

5. Fiyatlandırma sayfasından size en uygun planı seçin. 

6. Formdaki tüm bilgileri doldurun ve Üye Ol butonuna tıklayın.

7. Ödemenizi gerçekleştirmek için Gönder botununa tıklayın.

8. Karşınıza çıkan Stripe sayfasına kart bilgilerinizi eksikiz girin ve Abone Ol butonuna tıklayın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Ücretsiz üye kaydı nasıl yapılır?

2. Karşınıza çıkan formdaki tüm bilgileri doldurun ve Hesap Oluştur butonuna tıklayın.

3. E-postanıza gönderilen kodla e-posta adresinizi doğrulayın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.