Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

Dış ticaret uzmanı Arda UZUN

Mustafa Arda Uzun

İçindekiler

Bu yazımızda;

 • Dış ticaret nedir,
 • Dış ticarette kullanılan belgeler nelerdir,
 • Kaç gruba ayrılır,
 • Nerden alınır gibi farklı konuları sizin için açıkladık.

Dış Ticaret Nedir?

Ülkelerin daha yüksek milli gelir ve refah seviyelerine ulaşabilmeleri için sınır ötesi mal ve sermaye akışını yönlendirmeleri gerekmektedir. Artan rekabet ve küresel şirketlerin hızlı büyümesiyle, saf ticaret kavramı alaka düzeyini kaybediyor. Bir ülkenin tarımsal ve endüstriyel gelişimi ve buna bağlı iyileştirmeler yeterli değildir.

Dış ticaret, yurt dışına ürün ihraç edilmesi ve gerekli ürünlerin ithal edilmesi sonucunda ortaya çıkan tüm satış işlemlerini ifade eder. Dış ticareti iç ticaretten ayıran en önemli fark, uluslararası ticaretin esaslarını düzenleyen kurallar ve yasal düzenlemelerdir. İthalat ve ihracat terimleri dış ticaret dengesini oluşturan iki ana bileşendir.

Her ülkenin dış ticaret politikasının en önemli hedefi ithalatı azaltmak ve ihracatı artırmaktır. Bu açıdan bakıldığında, bir ülkenin dış ticaret politikasını etkileyen en önemli faktörler şunlardır: Gümrükleme, serbest ticaret anlaşmaları, çeşitli korumacı yasalar, kotalar ve sübvansiyonlar. Bir ülkenin ithalat-ihracat oranına ilişkin ticaret parametreleri, bir ülkenin ekonomik istikrarını sağlamak için birçok ipucu sağlar. Dış ticaretin aktif ve verimli yapılabilmesi için;

 • Yurtdışına yapılacak olan mal ve dağıtım yollarının oluşturulması
 • Ticaret esaslarına ilişkin kanun ve yönetmeliklerin takibi, yönetimi ve güncellenmesi
 • Sözleşme kapsamında satın alınan mallar için ödeme yapılması
 • İhraç edilen ürünlerin bedelinin zamanında tahsil edilebilmesi için iyi yetişmiş bir dış ticaret uzmanına ihtiyaç vardır.

20.yüzyılda ticaret coğrafi olarak birbirine yakın bölgeler arasında yürütülüyordu. Ancak mevcut dış ticaret anlayışını maliyet ve fiziksel faktörler bir araya gelse bile, sadece üretimle sınırlandırılamaz. Sürekli güncellenen güzergahlar, mal ve hizmetlerin daha hızlı ulaştırılmasını sağlayan yeni ulaşım altyapısı, güçlü iletişim ağları ve etkin dijital pazarlama çalışmalarıyla artık dünyanın en uzak noktalarına ulaşmak şirketler için de çok kolay olacaktır.

Dış Ticarette Hangi Evraklar Kullanılır?

Dış ticaret işlemlerinde, firmaların ithalat ya da ihracat yapmak için çeşitli taşıma belgeleri ve farklı evraklara ihtiyacı vardır. Şirketlerin yaptıkları ithalat ve ihracat işlemlerinin daha doğru ve başarılı şekilde olması için dış ticaret belgelerinin olması fazlasıyla önemlidir. Ticaret yapılırken sürecin sorunsuz bir şekilde gerçekleşebilmesi için olması gereken bazı belgeler vardır.

Dış ticarette kullanılan belgeler:

 • Proforma Fatura,
 • Ticari Fatura,
 • Gümrük Beyannamesi,
 • Taşıma belgeleridir,
 • Navlun Faturasıdır.

Proforma Fatura: Proforma fatura, en temel anlamıyla bir teklif faturasıdır. Bu fatura türü, faturaya ilişkin tüm bilgileri içerir. Ancak bu bilgilerin hiçbiri resmi değildir. Proforma Faturalar, yalnızca iki veya daha fazla taraf arasında teklif verme amacıyla oluşturulur. Fatura kesildiğinde, karşılığında herhangi bir mal ya da hizmet alışverişi olmaz. Faturanın kesiliş amacı, şirketlerin ithalat ve ihracat sürecini takip etmektir. Banka tarafından proforma fatura gönderilebilir ancak fatura resmi olarak geçerli değildir ve herhangi bir ceza uygulanmaz. Proforma fatura, dış ticaret işlemlerinde teklif vermek için yaygın olarak kullanılan bir ticari belge olarak öne çıkar.

Ticari Fatura: Ticari fatura ana faturadır. Satış sürecinden önce sözleşmeye uygun olarak yapılır. Satılan mal, eşya veya hizmetlerin türünü, boyutlarını ve fiyatını belirtmelidir. Satıcı tarafından bir ticari fatura oluşturulur ve gönderilir. Bu fatura türü nihai faturadır. Satış sonrası tüm işlemlerde ticari faturalar esas alınmalıdır. Ticari faturalar ve içerdikleri bilgiler bakımından (Gümrükleme, döviz havalesi) farklı ülkelerde farklı durumlarda kullanılmaktadır. Ayrıca ticari elektronik fatura şeklinde elektronik versiyonu da bulunmaktadır.

Gümrük Beyannamesi: Gümrük beyannamesi, dış ticaretten elde edilen veya edilecek gelir, satılan mal ve varlıkların vergiye tabi olabilmesini sağlar. Bir gümrük beyannamesi, alıcı ve satıcı hakkında ayrıntılı bilgiler içerir. Aynı zamanda yurt dışına satılan mallar konusunda vergilerin sınıfı ve miktarı hakkında bilgiler bulunmaktadır. Birkaç tür gümrük beyannamesi formu vardır. Gümrük beyannameleri nüsha numarası ve nüsha ile sınırlandırılmakta ve farklı senaryolarda kullanılmaktadır. Beyanname, doğrudan doğruya mal sahipleri ve kanuni temsilcileri ya da vekilleri tarafından düzenlenir ve ticaretin yapıldığı firmanın bağlı olduğu ihracatçı birliği tarafından onaylanmaktadır.

Taşıma Belgesi: Taşıma ve dolaşım belgeleri, satılan malları varış noktasına teslim etmek, ülkeye giriş yapmak ve gümrük indirimi almak için kullanılır. Dış ticaret taşıma belgeleri hazırlanırken kişi ya da şirketlerden talep edilen tüm bilgilerin eksiksiz şekilde belge üzerinde olması taşıma ve gümrük işlemlerinde çeşitli sorunlar ile karşılaşılmasını engelleyecektir. Türkiye’de üretilen ürünler EUR.1 dolaşım belgesi kapsamında gümrük vergisi iadesinden yararlanabilmektedir. A.TR Dolaşım Belgesi de Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde vergi indirimi ve vergi muafiyetinin tanınmasını sağlar.

Dış Ticaret Taşıma Belgeleri:

 • Konşimento,
 • Sigorta,
 • Çeki Listesi,
 • Teslimat Notudur.

Navlun Faturası: Navlun, deniz yolu ile taşımacılıkta malın taşıma ücretini ifade eder. Navlun faturası, malların taşınması maliyeti için düzenlenen bir faturadır. Faturada, navlun fiyatı mal ücretine dahil olarak gösterilebilir ya da ayrı olarak gösterilebilmektedir Navlun faturaları, deniz veya su yoluyla taşınan mallar için navlun ücretlerini gösterir. Nakit kargo ve havale kargo olarak ikiye ayrılabilir. Transfer ücreti geminin hareketinden bir süre sonra ödenir. Navlun ön ödemesi taşıma gününde yapılır. Bu ödemeler gönderici tarafından yapılmalıdır. Navlunun tam olarak ödenmesi dış ticarette çok önemlidir. Çünkü işletmelerin navlun ödemeden dış ticareti durdurma hakları vardır.

İthalatta Gümrükte İstenen Belgeler Nelerdir?

İthal edilecek olan malın sorunsuz bir şekilde gümrükten çıkması için bazı belgelerin gümrüğe sunulması gerekir. Bu belgeler;

Çeki Listesi: Ürünlerin her ihracat sevkiyatı için nasıl paketlendiği, paket sayısı ve ürün detayları gibi çeşitli bilgileri içeren bir belgedir. Bu liste sayesinde hangi konteynırda kaç adet olduğu kolayca belirlenebilir.

Fatura: Satıcı tarafından ödemeyi tahsil etmek için alıcıya verilen bir belgedir. Bu, satın alınan ürünlerin veya alıcıya sunulan hizmetlerin maliyetini içerir.

Menşei Şehadetnamesi: Sevk edilen bir ürünün nerede yetiştirildiğini veya üretildiğini gösteren bir belgedir. Sevk edilen malların ülkeye ithal edilip edilemeyeceğini ve muafiyetler veya vergi kredileri için uygun olup olmadıklarının kontrol edilmesi gerekir

Konşimento: Kelime anlamı taşıma senedi olan konşimento, bir gönderinin düzgün bir şekilde işlenmesi için gerekli tüm bilgileri içeren, bir gönderici ile bir taşıyıcı arasında yasal olarak bağlayıcı bir belgedir.

Dolaşım Belgesi: Satılacak olan malın düzenlendiği ve onaylandığı ülkeden olduğunu veya malın görmüş olduğu değişiklik ve işlemlere göre o ülkeye ait sayılması gerektiğini belirten belgedir.

ATR dolaşım belgesi, ihracatçının veya gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili yasal temsilcisinin talebi üzerine Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük Birliği kapsamındadır. İşlenmiş tarım ürünleri de dahil olmak üzere ürünler uygundur veya bunlar bir devlet kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir kurum tarafından düzenlenen belgelerdir.

EUR1 dolaşım belgesi, bir ürünün menşe ülkesini gösteren bir belge. EFTA ülkelerine ihracat, Avrupa Birliği’ne çelik ürünleri, Türkiye’nin serbest ticaret anlaşması yaptığı ülkelere ihracat ve Avrupa Birliği’nde kullanılan tarım ürünleri için kullanılmaktadır.

İhracatta ve İthalatta Hangi Belgeler Nereden Alınır?

Şirketler, ithalat ve ihracat yapabilmek için gerekli olan belgeleri, firmaların bulunduğu ildeki Dış Ticaret Bölge Müsteşarlığı’ndan alabilirler.

Uluslararası Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler Kaç Gruba Ayrılır?

Dış ticarette kullanılan belgeler 5 gruba ayrılır.

Bunlar: Ticari, Taşıma, Sigorta, Resmi ve Finansman belgeleridir.

Özet olarak, ithalat-ihracat sürecinde hangi dış ticaret belgelerini kullanmanız gerektiğini bilirseniz sürecin sorunsuz bir şekilde geçmesini sağlayabilirsiniz. Bu alanda yeterli bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olduğunuzu düşünmüyorsanız, https://www.expinno.com/video-kurslar/ sayfamızdan çeşitli dış ticaret eğitim videolarına erişebilirsiniz. Dış ticaret hakkında bizle iletişime geçmek isterseniz https://www.expinno.com/iletisim/ sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınız ve görüşleriniz için sizi yorumlar kısmına bekliyoruz!

Teşekkürler

Bir sonraki blog yazımızda görüşmek üzere…

Diğer blog yazılarımıza göz atmak için tıklayın.

M.Arda Uzun – Dış Ticaret İstihbarat Uzmanı

signature imza dijital

Sıkça Sorulan Sorular

İhracat yapabilmek için gerekli belgeler;

 • Proforma Fatura,
 • Orijinal Fatura,
 • Konsolosluk Belgesi,
 • Navlun Faturası,
 • Çek listeleri,
 • Sigorta Belgesi,
 • Eşya Ordinosu,
 • Tır Karnesi,
 • Sağlık Sertifikası,
 • Standardizasyon Kontrol Belgesi,

Birbirleriyle anlaşmazlıkta olup veya ticari bağları kopmuş ya da bozulmuş ülkeler, belirli ticari bağlarının kara liste ile hiçbir ilgisi olmadığını açıklamak ve teyit etmek isterler. Bu belgeler ya ihracatçının kendisi tarafından oluşturulur ve onaylanır ya da alıcı tarafından atanan bir merci tarafından oluşturulur.

İhracat kağıdı, ihraç edilecek malların nerde üretildiğini gösteren belgedir. Menşe belgesinin yerel konsolosluk tarafından noter tasdikli olması gerekir.

close up laptop keyboard colorful neon illumination eyeglasses
Ücretsiz
Mehmet AYDIN

İhracatta 6D Nedir?

İhracatta 6D Nedir? Mehmet Aydın İhracat yapmak, döviz bazlı gelir edebilmek ve farklı pazarlara yeni satış kanalı oluşturabilmek her firmanın hedefi olmalıdır. Ülkemizde döviz kurlarının

global business
Ücretsiz
M. Arda Uzun

Dış Ticaret Haber Kaynakları

Dış Ticaret Haber Kaynakları Mustafa Arda Uzun Dış Ticaret Haber Kaynakları REUTERS Reuters, ticaret alanında çeşitli haberler ve bilgiler sunmaktadır. Bu haberler genellikle küresel ticaret,

linkedin square button icon 3d with copy space 3d rendering
Ücretsiz
M. Arda Uzun

LinkedIn Skoru Nasıl Yükseltilir?

LinkedIn Skoru Nasıl Yükseltilir? Mustafa Arda Uzun İçindekiler LinkedIn Skoru Nasıl Yükseltilir? İhracatta SSI Skorunuzu Yükseltmenin 5 Etkili Yolu İhracat ile başarılı olmanın yolu potansiyel

Yorumlar

Firma Kaynaklarına nasıl erişilir?

Önemli: Firma Kaynakları Premium Plus ve Kurumsal Premium üyelerinin erişimine açıktır. Premium Plus tüm firma kaynaklarına erişim sağlarken Kurumsal Premium firma kaynaklarından seçtiği bir adet firma kaynağına erişim sağlar.

2. Karşınıza çıkan formdaki tüm bilgileri doldurun ve Hesap Oluştur butonuna tıklayın.

3. E-postanıza gönderilen kodla e-posta adresinizi doğrulayın.

4. Fiyatlandırma sayfasına gidin.

5. Fiyatlandırma sayfasından “Premium Plus”  VEYAKurumsal Premium” paketini seçin ve “Üye Ol” butonuna tıklayın.

6.Formdaki tüm bilgileri doldurun ve Üye Ol butonuna tıklayın.

7. Ödemenizi gerçekleştirmek için Stripe Checkout ile Kredi Kartınızla ödeme yapın ve Gönder butonuna tıklayın.

8. Karşınıza çıkan Stripe sayfasına kart bilgilerinizi eksikiz girin ve Abone Ol butonuna tıklayın.

Not: Eğer Kurumsal Premium üyeyseniz community@expinno.com adresine seçtiğiniz firma kaynağını iletin.

9. 24 Saat içerisinde sizlere Airtable’dan davet maili göndereceğiz. Davet mailini kabul ederek firma kaynaklarına erişebilirsiniz.

10. Davetleri kabul ettikten sonra, firma kaynakları sayfasından istediğiniz firma kaynağına tıklayarak Airtable sayfasına gidebilirsiniz.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Nasıl Kurumsal Premium üye olunur?

2. Karşınıza çıkan formdaki tüm bilgileri doldurun ve Hesap Oluştur butonuna tıklayın.

3. E-postanıza gönderilen kodla e-posta adresinizi doğrulayın.

4. Fiyatlandırma sayfasına gidin.

5. Fiyatlandırma sayfasından “Kurumsal Premium” paketini seçin ve “Üye Ol” butonuna tıklayın.

6.Formdaki tüm bilgileri doldurun ve Üye Ol butonuna tıklayın.

7. Ödemenizi gerçekleştirmek için Stripe Checkout ile Kredi Kartınızla ödeme yapın ve Gönder butonuna tıklayın.

8. Karşınıza çıkan Stripe sayfasına kart bilgilerinizi eksikiz girin ve Abone Ol butonuna tıklayın.

9. Ödemeniz gerçekleştikten sonra community@expinno.com adresine platforma erişmesini istediğiniz ekip arkadaşlarınızın e-posta adreslerini ve seçtiğiniz firma kaynağını gönderin. 24 Saat içerisinde tanımlamalarınız gerçekleşecektir!

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Eğitmene nasıl mesaj gönderilir?

 1. Giriş yaptıktan sonra sol menüde karşınıza çıkan kurslar sayfasına gidin.

2. Kurslar sayfasından soru sormak istediğiniz kursun üzerine tıklayın.

3. Sayfayı aşağıya doğru kaydırın ve Eğitmen Hakkında” bölümüne gidin.

4. Eğitmen hakkında bölümünde yer alan “Mesaj Gönder” butonuna tıklayın.

5. Mesajınızı yazın ve eğitmene gönderin. En kısa sürede sizlere geri dönüş sağlayacağız 🤗

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Ücretsiz video kurslara nasıl erişim sağlanır?

2. Karşınıza çıkan formdaki tüm bilgileri doldurun ve Hesap Oluştur” butonuna tıklayın. 

3. E-postanıza gönderilen kodla e-posta adresinizi doğrulayın.

4. Sol menüde karşınıza çıkan kurslar sayfasına gidin.

5. Filtreleme seçeneklerinden “Ücretsiz” kategorisini seçin.

6. İzlemek istediğiniz kursun üzerine tıklayın.

7. Sağ tarafta bulunan kursa başla butonuna tıklayın ve artık hazırısınız! Kurs bitiminde eğitmen imzalı sertifikanızı almayı unutmayın 🙌🏻

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Öğrenci indirimiyle kayıt nasıl olunur?

 1. Fiyatlandırma sayfasına gidin.

2.Bireysel Premium üyelik paketinin altındaki ‘Üye Ol’ butonuna tıklayın.

3. Açılan sayfada üyelik ile ilgili istenilen bilgileri doldurun.

4. Sayfanın altında yer alan ‘Kuponunuz var mı?’ kısmına tıklayın ve Kupon Kodu kısmına öğrencilere özel %50 indirim sağlayan STU50X’ kupon kodunuzu girin.

5. Gönder butonuna tıklayın.

6. Ödemenizi gerçekleştirmek için Stripe Checkout ile kredi kartı bilgilerinizi girin ve ‘Abone ol’ butonuna tıklayın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Profil fotoğrafı ekleme

 1. Expinno – Oturum Aç sayfasına gidin.

2. E-Posta adresiniz ve şifreniz ile giriş yapın.

3. Sağ üstte yer alan isminizin üzerine tıklayın ve açılan pencereden Profil sayfasına tıklayın.

4. Unknown görsele tıklayın.

5. Yükleme alanından fotoğrafınızın boyutunu belirleyin ve fotoğrafı kırp butonuna tıklayın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Sertifikalara erişme

 1. Expinno – Platform Sayfasına gidin.

2. Oturum Aç butonuna tıklayın ve bilgilerinizi girin.

3. Sol Menüden Kurslar sayfasına gidin.

4. Sertifikasını almak istediğiniz kursu izleyin.

5. Sol Menüde karşınıza çıkan Sertifikalarım sayfasına tıklayın.

6. İlgili dersin sertifikasını bulun ve indir butonuna tıklayın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Premium üye nasıl olunur?

1.  Expinno – Kayıt Ol sayfasına gidin.

2. Karşınıza çıkan formdaki tüm bilgileri doldurun ve Hesap Oluştur butonuna tıklayın.

3. E-postanıza gönderilen kodla e-posta adresinizi doğrulayın.

4. Fiyatlandırma sayfasına gidin. 

5. Fiyatlandırma sayfasından size en uygun planı seçin. 

6. Formdaki tüm bilgileri doldurun ve Üye Ol butonuna tıklayın.

7. Ödemenizi gerçekleştirmek için Gönder botununa tıklayın.

8. Karşınıza çıkan Stripe sayfasına kart bilgilerinizi eksikiz girin ve Abone Ol butonuna tıklayın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Ücretsiz üye kaydı nasıl yapılır?

2. Karşınıza çıkan formdaki tüm bilgileri doldurun ve Hesap Oluştur butonuna tıklayın.

3. E-postanıza gönderilen kodla e-posta adresinizi doğrulayın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.