Dış Ticarette İngilizce Ücretsiz Bilgi Kaynakları

Dış ticaret uzmanı Arda UZUN

Mustafa Arda Uzun

İçindekiler

Globalleşen dünyada büyümek ve kapılarınızı dünyaya açmak çoğu şirketin gerçekleştirmek istediği hayallerden biridir. Bu hayali gerçekleştirmenin tek yolu ise ihracat yani dış ticarettir. Firmalar yurt dışına ürün ve hizmetlerini satarak ihracat ağına katılırlar. Dış ticaret alanında da İngilizce bilgi kaynaklarının çok önemli bir rolü vardır. Bu sayede daha fazla bilgi edinebilir  ve uygulamaya koyabilirsiniz. Bu yazımızda da dış ticaretle uğraşan işletmeler ve dış ticaretle ilgili bilgi edinmek isteyenler için İngilizce 8 web sitesini açıkladık.

Un Comtrade Database

Birleşmiş Milletler Comtrade veri tabanı; üniversiteler, araştırma yerleri ve firmalar tarafından kullanılan, ürün ve ticaret ortaklarına göre detaylı küresel aylık ve yıllık olmak üzere istatistiklerini toplar. Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü tarafından düzenlenen veriler nerdeyse 200 ülkeyi kapsamaktadır ve global ticaretin %99’undan fazlasını temsil eder. Bu sitede, ürüne ve varış ülkesine göre malların(ithalat-ihracat) dış ticaret istatistiklerini görebilirsiniz. Verilere erişebilmek için ürünün tarife kodunun (4 veya 6 haneli) bilinmesi gerekmektedir. Sitenin sunduğu diğer özellikler şunlardır;

 • Daha fazla parametre,
 • Daha sofistike ve rafine bir arama,
 • Aramaları kaydetme ve özel gruplamalar oluşturma yeteneği,
 • Daha fazla filtreleme seçeneği,
 • Veri indirme işleminin tamamlanması için e-posta bildirimleri,
 • Mobil uyumlu (verilerin kartlara dönüştürülmesi),
 • Daha güçlü veri API seçenekleridir.

International Trade Center (ITC)

Uluslararası Ticaret Merkezi; gelişmekte olan ülkelerdeki küçük işletmelere, politika yapıcılara ve iş destek kuruluşlarına ticaretle ilgili bir dizi uygulamalı eğitim, danışmanlık hizmetleri ve çok sayıda iş zekası verisi sunar.

Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha rekabetçi hale gelmesine ve ticaret için daha iyi düzenleyici ortamlar yaratılmasına yardımcı olur.

Kadınları, gençleri ve mültecileri istihdam yoluyla güçlendirir. Programlar, projeler, hizmetler ve veriler aracılığıyla, dijital bağlantının desteklenmesine ve sürdürülebilir ticarete küresel geçişe yardımcı olur.

Ayrıca bu sitede dünya genelinde ithalat-ihracat verilerine ulaşabilir, dış ticaretle ilgili online bir şekilde eğitimler alabilir ve uluslararası ticaretle ilgili yayınlara ücretsiz bir şekilde erişebilirsiniz.

International Trade Administration

Uluslararası Ticaret Yönetimi, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından kurulmuştur. Sitenin amacı, Amerikan küresel ticareti için rekabet edebilirliği teşvik etmek üzere tasarlanmıştır.  Bu site, pazar araştırması için inanılmaz derecede faydalıdır çünkü ülkelere göre en büyük ithalat ve ihracat gibi büyük hacimli ticaret istatistikleri ve bilgileri sağlar.

Ayrıca ticari ipuçları, lisans bilgileri, endüstri analizleri, rekabet gücü bilgileri ve çok daha fazlasını sağlar. Bu bilgilere ek olarak, UTY sektöre göre arama yapmanızı sağlar. Sektöre özel aramalar veya çok rekabetçi sektörlerde çalışan şirketler için bilhassa yararlı bir özelliktir ve pek çok şirket zaten aynı pazar payı için mücadele ettiği için detaylı pazar araştırması yapmak daha yararlı olacaktır.

Trade Map

Trade Map, Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) tarafından 2001 yılında uluslararası ticaret alanında bulunan kurum ve şirketlere yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş bir web sitesidir. Trade Map’te; Bir ürünün yılda hangi ülkelerden ne kadar ihraç veya ithal edildiği, ülkelerin ticaret sonuçları, ürünlerin pazar payları, alternatif pazarlar, talep miktarları, rakipler ve ithalatçılar gibi pek çok bilgiye veri tabanından ulaşmak mümkündür. Bu veriler; tablolar, haritalar ve diyagramlar halinde sunulmuştur. Kurum veya şirketler, ürün grupları, tek ülke veya ülke grupları oluşturarak, tek bir ürün/hizmet bazında istenilen bilgileri analiz edebilirler. Ticaret Haritasının bilgi vermek istediği konulardan bazıları şunlardır:

belirli bir pazarın performansı (pazarın büyümesi veya daralması)

 • alternatif arz kaynakları
 • ülkenin mevcut ticareti
 • hedef ülkenin potansiyel müşterileri (ithalatçılar veya tedarikçiler)
 • hangi yeni veya alternatif pazar alanlarının mevcut olduğu
 • Spesifik, üründe mevsimsel bir değişiklik veya eğilim olup olmadığı
 • Ürün veya hizmet için rekabet eden ülkeler
 • Belirli bir ürün veya ürün grubunun dünya ticaretindeki konumudur.

Linke tıklayıp siteye üye olabilirsiniz.

SME Trade Academy

Kobi Ticaret Akademisi, Uluslararası Ticaret Merkezi tarafından kurulan bir eğitim sitesidir. Sitenin amacı, dijital öğrenme teknolojilerinin uygulanması yoluyla geliştirmek için ITC’nin hem çevrimiçi hem de yüz yüze tüm grup eğitimlerini dijital hale getirmektir. Geleneksel olarak yetersiz hizmet alan gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere dünyanın her yerindeki insanların uluslararası ticaret becerilerini artırmaya yardımcı olur. Sitede 100’den fazla çevrimiçi eğitim kaydı mevcuttur. Kursların içerikleri;

 • İhracat Geliştirme,
 • Sürdürülebilirlik,
 • Ticaret Desteği,
 • Girişimcilik,
 • E-ticaret,
 • Pazar araştırmasıdır.

İster bir işletme, bir iş destek kuruluşu, bir devlet kurumu için çalışıyor olun, ister profesyonel kariyerinizde bir sonraki adımı arıyor olun, ilgi alanlarınıza ve ihtiyaçlarınıza uyan bir konu bulacağınızdan emin olabilirsiniz.

Linke tıklayarak üye olabilir ve eğitimlerden ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz.

CBI

Gelişmekte Olan Ülkelerden İthalatı Teşvik Merkezi (CBI), Hollanda Ticaret Ajansının bir parçasıdır ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. 60 kişilik yerel bir iş gücü ve 250’den fazla uluslararası uzmandan oluşan bir ağ ile Hollanda’nın Lahey kentinde bulunur.

Gelişmekte olan ülkelerdeki KOBİ’leri Avrupa pazarına ihracat geliştirmelerinde desteklemek için 1971 yılında Bakanlık tarafından kurulmuştur. Aynı anda yürütülen ortalama 40 proje vardır ve bunların kalıcı bir etkiye sahip olması genellikle dört ila altı yıl sürmektedir. Ortalama olarak, bu projelerde yılda yaklaşık 600 KOBİ’ye destek sağlanır ve yerel ihracatı mümkün kılan geniş ve çeşitli çevresel paydaş grubuyla çalışır. (Örn. sanayi birlikleri, ihracatı teşvik kuruluşları, ticaret, tarım ve turizm bakanlıkları).

Müdahaleler ihracat pazarlaması, kapasite geliştirme, pazar farkındalığı, belgelendirme, ürün geliştirme, markalaşma ve kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) konularına odaklanmaktadır. Afrika, Asya ve Latin Amerika’da 75 gelişmekte olan ülkede geniş bir uluslararası ağları vardır. Çalışmaları etkileyen altı ana eğilim vardır. Bu eğilimler, ticaret ve kalkınma işbirliği arasındaki arayüzde yer almaktadır. Bunlar:

 • Ticaret ve tüketimin sosyal ve çevresel etkisi,
 • Ticaret dünyasında belirsizlik,
 • Piyasaların değişimi,
 • Hizmet ticaretinin artması,
 • Dijital dönüşüm ve
 • SDG’lere doğru daha hızlı ilerlemedir.

Global Edge

International Business Center ve Michigan State University’deki (IBC) Eli Broad School of Business tarafından geliştirilen GlobalEDGE, dünyanın dört bir yanındaki uluslararası iş insanlarını küresel iş faaliyetleri hakkında zengin b bilgi ve öğrenme kaynaklarıyla buluşturan bir bilgi web portalıdır. Kısmen ABD Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilen GlobalEDGE, iş zekası için küresel bir kaynaktır

GlobalEDGE, geniş bir bilgi ve deneyim yelpazesi sunar. Ortaklık fırsatları, uluslararası ticaretle ilgilenen şirketlere ve diğer kuruluşlara açıktır. Ayrıca akademideki eğitimleri izleyerek uluslararası ticaret alanında kendinizi geliştirebilir ve bilgilerinizin ne seviyede olduğunu test edebilirsiniz. Sitedeki güncel bilgilerden haberdar olmak için linke tıklayıp abone ,olabilirsiniz.

World Bank

Dünya Bankası, 189 üye ülkesiyle dünyanın en büyük kalkınma bankasıdır. Gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğun azaltılması ve kamu refahının artırılması için çalışan ve 130 noktada ofisi bulunan bankanın çatısı altında beş kurum bulunur.

Dünya Bankası, yoksulluğun azaltılmasına, istikrarlı ekonomik büyümeye ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine önemli katkı sağlayan tüm sektörlere çeşitli biçimlerde destek ve kaynak sağlamaktadır. Banka ayrıca iklim değişikliği, salgın hastalıklar ve göç gibi küresel sorunların çözümünde de aktif rol oynamaktadır. Dünya bankasının amacı;

 • Üye ülkelerin kalkınmasının ve sürdürülebilir ekonomik büyümesinin desteklenmesini sağlar,
 • Özel dış yatırımı çeker ve yardım eder ve
 • Uluslararası ticaretin uzun vadede dengeli büyümesini destekler.

Özetle, İngilizce kaynaklardan yararlanarak, dış ticaret hakkında daha kapsamlı bilgi edinebilirsiniz. Çevrimiçi olarak uluslararası ticaret istatistikleri, ülke bilgileri, pazar araştırması, işletme rehberleri, model belgeleri ve uluslararası bilgiler dahil olmak üzere çok miktarda ücretsiz bir şekilde bilgi edinebilir, eğitimlere katılabilirsiniz.

İster bir işletme, bir iş destek kuruluşu, bir devlet kurumu için çalışıyor olun, ister profesyonel kariyerinizde bir sonraki adımı arıyor olun, ilgi alanlarınıza ve ihtiyaçlarınıza uyan bir konu bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Eğitimlerden ücretsiz bir şekilde faydalanmak için üye olmanız yeterli olacaktır.

Özetle; ingilizce kaynaklardan yararlanarak, dış ticaret hakkında daha kapsamlı bilgi edinebilirsiniz. Çevrimiçi olarak uluslararası ticaret istatistikleri, ülke bilgileri, pazar araştırması, işletme rehberleri, model belgeleri ve uluslararası bilgiler dahil olmak üzere çok miktarda ücretsiz bir şekilde bilgi edinebilir ve eğitimlere katılabilirsiniz.

Teşekkürler

Yukarıdaki soruların cevaplarına ek olarak pazardaki fiyatlar, pazara giriş engelleri, ithalat vergi oranları, enflasyon, nüfus, kişi başına düşen milli gelir gibi bir çok farklı kriter daha doğru pazar se

çimi için yol gösterecektir. Bu kriterler ürüne göre değişiklik gösterse de bir çoğu genel olarak ortak kriterdir ve hedef pazar tespitinde değil hedef pazar araştırmasında kullanılır.

Bir sonraki blog yazımızda görüşmek üzere…

İhracatta hedef pazar belirleme eğitimimize buradan erişebilirsiniz. 

M.Arda Uzun – Dış Ticaret İstihbarat Uzmanı

signature imza dijital

Sıkça Sorulan Sorular

Dünyada öğrenilmesi en kolay olarak görülen dil İspanyolca’dır. Dolayısıyla İspanyolca öğrenmek, diğer dillere nazaran daha kolay olacaktır ve daha az zaman alacaktır.

Dış ticaretle uğraşan şirketler için yabancı dil bilmek şarttır. Hatta birkaç dil bilmenin bile oldukça faydası dokunabilir. Bu dillerden en önemlilerini İtalyanca, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İngilizce olarak sayabiliriz.

close up laptop keyboard colorful neon illumination eyeglasses
Ücretsiz
Mehmet AYDIN

İhracatta 6D Nedir?

İhracatta 6D Nedir? Mehmet Aydın İhracat yapmak, döviz bazlı gelir edebilmek ve farklı pazarlara yeni satış kanalı oluşturabilmek her firmanın hedefi olmalıdır. Ülkemizde döviz kurlarının

global business
Ücretsiz
M. Arda Uzun

Dış Ticaret Haber Kaynakları

Dış Ticaret Haber Kaynakları Mustafa Arda Uzun Dış Ticaret Haber Kaynakları REUTERS Reuters, ticaret alanında çeşitli haberler ve bilgiler sunmaktadır. Bu haberler genellikle küresel ticaret,

linkedin square button icon 3d with copy space 3d rendering
Ücretsiz
M. Arda Uzun

LinkedIn Skoru Nasıl Yükseltilir?

LinkedIn Skoru Nasıl Yükseltilir? Mustafa Arda Uzun İçindekiler LinkedIn Skoru Nasıl Yükseltilir? İhracatta SSI Skorunuzu Yükseltmenin 5 Etkili Yolu İhracat ile başarılı olmanın yolu potansiyel

Yorumlar

Firma Kaynaklarına nasıl erişilir?

Önemli: Firma Kaynakları Premium Plus ve Kurumsal Premium üyelerinin erişimine açıktır. Premium Plus tüm firma kaynaklarına erişim sağlarken Kurumsal Premium firma kaynaklarından seçtiği bir adet firma kaynağına erişim sağlar.

2. Karşınıza çıkan formdaki tüm bilgileri doldurun ve Hesap Oluştur butonuna tıklayın.

3. E-postanıza gönderilen kodla e-posta adresinizi doğrulayın.

4. Fiyatlandırma sayfasına gidin.

5. Fiyatlandırma sayfasından “Premium Plus”  VEYAKurumsal Premium” paketini seçin ve “Üye Ol” butonuna tıklayın.

6.Formdaki tüm bilgileri doldurun ve Üye Ol butonuna tıklayın.

7. Ödemenizi gerçekleştirmek için Stripe Checkout ile Kredi Kartınızla ödeme yapın ve Gönder butonuna tıklayın.

8. Karşınıza çıkan Stripe sayfasına kart bilgilerinizi eksikiz girin ve Abone Ol butonuna tıklayın.

Not: Eğer Kurumsal Premium üyeyseniz community@expinno.com adresine seçtiğiniz firma kaynağını iletin.

9. 24 Saat içerisinde sizlere Airtable’dan davet maili göndereceğiz. Davet mailini kabul ederek firma kaynaklarına erişebilirsiniz.

10. Davetleri kabul ettikten sonra, firma kaynakları sayfasından istediğiniz firma kaynağına tıklayarak Airtable sayfasına gidebilirsiniz.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Nasıl Kurumsal Premium üye olunur?

2. Karşınıza çıkan formdaki tüm bilgileri doldurun ve Hesap Oluştur butonuna tıklayın.

3. E-postanıza gönderilen kodla e-posta adresinizi doğrulayın.

4. Fiyatlandırma sayfasına gidin.

5. Fiyatlandırma sayfasından “Kurumsal Premium” paketini seçin ve “Üye Ol” butonuna tıklayın.

6.Formdaki tüm bilgileri doldurun ve Üye Ol butonuna tıklayın.

7. Ödemenizi gerçekleştirmek için Stripe Checkout ile Kredi Kartınızla ödeme yapın ve Gönder butonuna tıklayın.

8. Karşınıza çıkan Stripe sayfasına kart bilgilerinizi eksikiz girin ve Abone Ol butonuna tıklayın.

9. Ödemeniz gerçekleştikten sonra community@expinno.com adresine platforma erişmesini istediğiniz ekip arkadaşlarınızın e-posta adreslerini ve seçtiğiniz firma kaynağını gönderin. 24 Saat içerisinde tanımlamalarınız gerçekleşecektir!

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Eğitmene nasıl mesaj gönderilir?

 1. Giriş yaptıktan sonra sol menüde karşınıza çıkan kurslar sayfasına gidin.

2. Kurslar sayfasından soru sormak istediğiniz kursun üzerine tıklayın.

3. Sayfayı aşağıya doğru kaydırın ve Eğitmen Hakkında” bölümüne gidin.

4. Eğitmen hakkında bölümünde yer alan “Mesaj Gönder” butonuna tıklayın.

5. Mesajınızı yazın ve eğitmene gönderin. En kısa sürede sizlere geri dönüş sağlayacağız 🤗

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Ücretsiz video kurslara nasıl erişim sağlanır?

2. Karşınıza çıkan formdaki tüm bilgileri doldurun ve Hesap Oluştur” butonuna tıklayın. 

3. E-postanıza gönderilen kodla e-posta adresinizi doğrulayın.

4. Sol menüde karşınıza çıkan kurslar sayfasına gidin.

5. Filtreleme seçeneklerinden “Ücretsiz” kategorisini seçin.

6. İzlemek istediğiniz kursun üzerine tıklayın.

7. Sağ tarafta bulunan kursa başla butonuna tıklayın ve artık hazırısınız! Kurs bitiminde eğitmen imzalı sertifikanızı almayı unutmayın 🙌🏻

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Öğrenci indirimiyle kayıt nasıl olunur?

 1. Fiyatlandırma sayfasına gidin.

2.Bireysel Premium üyelik paketinin altındaki ‘Üye Ol’ butonuna tıklayın.

3. Açılan sayfada üyelik ile ilgili istenilen bilgileri doldurun.

4. Sayfanın altında yer alan ‘Kuponunuz var mı?’ kısmına tıklayın ve Kupon Kodu kısmına öğrencilere özel %50 indirim sağlayan STU50X’ kupon kodunuzu girin.

5. Gönder butonuna tıklayın.

6. Ödemenizi gerçekleştirmek için Stripe Checkout ile kredi kartı bilgilerinizi girin ve ‘Abone ol’ butonuna tıklayın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Profil fotoğrafı ekleme

 1. Expinno – Oturum Aç sayfasına gidin.

2. E-Posta adresiniz ve şifreniz ile giriş yapın.

3. Sağ üstte yer alan isminizin üzerine tıklayın ve açılan pencereden Profil sayfasına tıklayın.

4. Unknown görsele tıklayın.

5. Yükleme alanından fotoğrafınızın boyutunu belirleyin ve fotoğrafı kırp butonuna tıklayın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Sertifikalara erişme

 1. Expinno – Platform Sayfasına gidin.

2. Oturum Aç butonuna tıklayın ve bilgilerinizi girin.

3. Sol Menüden Kurslar sayfasına gidin.

4. Sertifikasını almak istediğiniz kursu izleyin.

5. Sol Menüde karşınıza çıkan Sertifikalarım sayfasına tıklayın.

6. İlgili dersin sertifikasını bulun ve indir butonuna tıklayın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Premium üye nasıl olunur?

1.  Expinno – Kayıt Ol sayfasına gidin.

2. Karşınıza çıkan formdaki tüm bilgileri doldurun ve Hesap Oluştur butonuna tıklayın.

3. E-postanıza gönderilen kodla e-posta adresinizi doğrulayın.

4. Fiyatlandırma sayfasına gidin. 

5. Fiyatlandırma sayfasından size en uygun planı seçin. 

6. Formdaki tüm bilgileri doldurun ve Üye Ol butonuna tıklayın.

7. Ödemenizi gerçekleştirmek için Gönder botununa tıklayın.

8. Karşınıza çıkan Stripe sayfasına kart bilgilerinizi eksikiz girin ve Abone Ol butonuna tıklayın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Ücretsiz üye kaydı nasıl yapılır?

2. Karşınıza çıkan formdaki tüm bilgileri doldurun ve Hesap Oluştur butonuna tıklayın.

3. E-postanıza gönderilen kodla e-posta adresinizi doğrulayın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.