EXPİNNO

Dış Ticaret Sözlüğü

Küresel ticaretin temel taşları olan önemli terimleri keşfedin: Bu bölüm, dış ticaret alanında sıkça kullanılan kavram ve terimlerin anlamlarını, basit ve anlaşılır bir dille sunuyor. Her seviyeden profesyonelin ihtiyaç duyacağı bu kaynakla, uluslararası ticaretin dilini daha iyi anlayın ve uygulayın.

undraw online ad re ol62
A.I.D:

"Agency for International Development" için kısaltma. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı. ABD hükümetinin özellikle savaş, iç savaş, salgın hastalık, kıtlık vb. gibi olağanüstü olaylardan zarar gören ülkelere yaptığı yardımları düzenleyen kuruluş.

Agency:

Acente

Ad Valorem Tariff:

Ad-valorem Tarife

Anti dumping duty:

Anti-Damping Vergisi

Additional Financial Obligation:

Ek Mali Yükümlülük

Actual Export Date:

İntaç / Fiili İhraç Tarihi

A.T.A:

"American Truckers Association" için kısaltma. Amerika Kamyoncular Birliği.

Accreditation:

Akreditasyon

Applicant for the credit:

Akreditif Amiri

Average:

Avarya

Additional Accrual:

Ek Tahakkuk

Administrative Decision:

İdari Karar

Alongside:

Supalan

Accrue:

Tahakkuk

Beneficiary of letter of credit:

Akreditif Lehdarı

Binding Tariff Information:

Bağlayıcı Tarife Bilgisi

Binding Origin Information:

Bağlayıcı Menşe Bilgisi

Bandarole:

Bandrol

Basel Convention:

Basel Sözleşmesi

Binding Declaration:

Beyanın Bağlayıcı Olması

Bond:

Bono

Bunker:

Depo

Bulk Items:

Dökme Eşya

Bunched Security:

Götürü Teminat

Bonded value:

Gümrüklenmiş Bedel

Bounded Market Value:

Gümrüklenmiş Piyasa Değeri

Basis:

Matrah

Bartering:

Takas

Capital in kind:

Ayni Sermaye

Cabotage:

Kabotaj

Case:

Kap

Chemical Test Sample:

Kimyagerlik Numune

Counter Purchase:

Bağlı Muamele

Cross-Cumulation of Origin:

Çarpraz Menşe Kümülasyonu

Charter Party:

Charter Sözleşmesi

Circular:

Genelge

Customs Declaration:

Gümrük Beyanı

Customs Territory:

Gümrük Bölgesi

Customs Boundary:

Gümrük Hattı

Customs Broker:

Gümrük Müşaviri

Customs Status:

Gümrük Statüsü

Customs Tariff Schedule:

Gümrük Tarife Cetveli

Customs Tariff Schedule Section:

Gümrük Tarife Cetveli Bölüm

Customs Tariff Schedule Head of Section:

Gümrük Tarife Cetveli Bölüm Başlığı

Customs Tariff Schedule Section Note:

Gümrük Tarife Cetveli Bölüm Notları

Customs Tariff Schedule Chapter:

Gümrük Tarife Cetveli Fasıl

Customs Tariff Schedule Head of Chapter:

Gümrük Tarife Cetveli Fasıl Başlıkları

Customs Tariff Schedule Chapter Notes:

Gümrük Tarife Cetveli Fasıl Notları

Customs Tariff Statistics Position:

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

Customs Tariff Position:

Gümrük Tarife Pozisyonu

Customs Tariff Lower Position:

Gümrük Tarife Alt Pozisyonu

Customs Duty:

Gümrük Vergisi

Customs Data Warehouse System:

Gümrük Veri Ambarı Sistemi

Customs Zone:

Gümrüklü Saha

Customs Value of Imported Good:

İthal Eşyasının Gümrük Kıymeti

Cumulation of origin:

Menşe Kümülasyonu

Common Customs Tariff:

Ortak Gümrük Tarifesi

Current Value:

Rayiç Bedel

Compensatory Customs Duty:

Telafi Edici Vergi

Customs registration:

Tescil Onayı

Commercial Policy Measures:

Ticaret Politikası Önlemleri

Combined Nomanclature Code:

Kombine Nomanklatör Kodu

Detailed Invoice:

Ayrıntılı Fatura

Declaration:

Beyan

Declaration Form:

Beyanname

Declarant:

Beyan Sahibi

Dumping:

Fiyat İndirme

Demurage:

Demuraj

Direct representation:

Doğrudan Temsil

Declared with Missing Documents:

Eksik Belgelerle Beyan

Default Interest:

Gecikme Faizi

Drawback System:

Geri Ödeme Sistemi

Delivery Order:

Ordino

Damaged goods:

Rezerve Eşya

Damaged goods report:

Rezerve Tutanak

European Coal and Steel Community:

Avrupa Kömür Çelik Topluluğu

Export without returns:

Bedelsiz İhracat

Endorsement:

Ciro

Exchange:

Döviz

e Marking:

e İşareti

Electronic Data Interchange:

Elektronik Veri Değişimi

European Free Trade Association:

Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi

Equivalant Goods:

Eşdeğer Eşya

Entry Customs Office:

Giriş Gümrük İdaresi

Export:

İhracat

Export on consignment:

Konsinye İhracat

Exchange Difference:

Kur Farkı

Examine:

Muayene

Foreign Trade Corporation:

Dış Ticaret Sermaye Şirketi

Foreign trade standardization:

Dış Ticarette Standardizasyon

Foreign Exchange Rate:

Döviz Kuru

Factoring:

Faktoring

Full Container Load:

Komple bir konteynırlık yük

Forty Foot Equivalent Unit:

40 feet'lik konteyner

Forfaiting:

Alacak hakkının kayıtsız ve şartsız olarak teslim edilmesi

Forwarder:

Sevkiyatçı

Free Zone:

Serbest Bölge

Free Zone Renter:

Serbest Bölge İşleticisi

Free Zone User:

Serbest Bölge Kullanıcısı

Free Circulation:

Serbest Dolaşım

Free trade agreement:

Serbest Ticaret Anlaşması

Full Exemption:

Tam Muafiyet

Generalized System of Preferences:

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

General Security:

Global Teminat

General Agreement on Tariffs and Trade:

Gümrük Tarifeleri Ve Ticaret Genel Anlaşması

Goods:

Eşya, mal

Goods with False Origin:

Sahte Menşeili Eşya

Groupage:

Grupaj nakliyat

Harmonized System Nomenclature:

Armonize Sistem Nomanklatürü

Handling:

Nakliye

Import:

İthalat

Irrelevant cost:

Geçersiz maliyet

Issuing bank:

Akreditifi açan banka

Integrated Tariff of European Communities:

Avrupa Toplulukları Entegre Tarifesi

Identical Goods:

Aynı Eşya

Information Demand:

Bilgi Talebi

Indirect representation:

Dolaylı Temsil

International Commerce:

Uluslararası Ticaret

Import Supervision Measure:

İthalatta Gözetim Önlemi

Inspection Certificate:

Kontrol Belgesi

Joint cargo:

Birleştirilmiş kargo

Less Container Load:

Kısmi Konteyner Yükleme

Letter of carriage:

İrsaliye

Line:

Hat

Liner:

Tarifeli sefer yapan gemi

Loading instruction:

Yükleme talimatı

Loading location:

Yükleme yeri

Loss:

Zarar

Licence:

Lisans

Logistic:

Lojistik

Legal Obligation:

Mükellefiyet

Letter of Disposition:

Tasarruflu Yazı

Liquidation:

Tasfiye

Lump-sum tax:

Tek ve Maktu Tarife

Letter of Quarantee:

Teminat Mektubu

Mother vessel:

Ana gemi

Movement certificate:

Dolaşım belgesi

Multimodal transport:

Karma taşımacılık

Non-freight:

Navlunsuz

Notify:

İhbar

Net weight:

Net Ağırlık

Non-tariff barriers:

Tarife Dışı Engel

Obsolete good:

Yatık mal

Offer:

Teklif

Operation:

Operasyon

Order:

Sipariş

Order no and date:

Sipariş numarası ve tarihi

Original document:

Asıl nüsha

Overheads:

Genel masraflar veya sabit giderler

Packing list:

Çeki listesi

Partial:

Kısmi

Place of delivery:

Teslim yeri

Policy:

Poliçe

Position no:

Pozisyon numarası

Profit:

Kar

Proforma invoice:

Proforma fatura

Partial Shipment:

Parsiyel Sevkiyat

Pallet:

Palet

Patent:

Patent

Pre-inspection:

Ön inceleme/denetim

Product:

Ürün

Preliminary Status Document:

Ön Statü Belgesi

Paid-in capital:

Ödenmiş Sermaye

Reduction of tax:

Vergi indirimi

Registration:

Tescil

Release:

Aracın bekleme alanından çıkması

Restricted shipment:

Kısıtlı gönderi (örneğin tehlikeli madde taşıma)

Revocation:

Fesih

Rool on rool:

Yük ve araç taşıyan gemi seferleri

Returned Goods:

Geri Gelen Eşya

Replacement Product:

İkame Mal

Return to country of origin:

Mahrece İade

Representative Sample:

Numune

Reserve:

Rezerv

Rules of Non-preferential Origin:

Tercihsiz Menşe Kuralları

Seal no:

Mühür no

Settlement date:

Ödeme tarihi

Shipment sequence number:

Gönderi sıra numarası

Stale bill of lading:

Bayat konşimento (bankaya verilmesi 21 günü geçen konşimento)

Stamp tax:

Damga vergisi

Storage:

Depolama

Supplementary Policy:

Zeyilname

Shipping Document:

Konşimento

Tare:

Dara

Trade:

Ticaret

Tariff:

Tarife

Tax:

Vergi

Terms of payment:

Ödeme koşulları

Total pcs:

Toplam parça sayısı

Transport loading gauge:

Gabari

Transshipment:

Aktarma

Transportation:

Taşıma, ulaşım

Truck freight:

Çekici yükü

Transportation Cost:

Navlun

Transit:

Transit

Vessel name:

Gemi adı

Volume:

Hacim

Verbal Declaration:

Sözlü Beyan

Value Added Tax:

Katma Değer Vergisi

Firma Kaynaklarına nasıl erişilir?

Önemli: Firma Kaynakları Premium Plus ve Kurumsal Premium üyelerinin erişimine açıktır. Premium Plus tüm firma kaynaklarına erişim sağlarken Kurumsal Premium firma kaynaklarından seçtiği bir adet firma kaynağına erişim sağlar.

2. Karşınıza çıkan formdaki tüm bilgileri doldurun ve Hesap Oluştur butonuna tıklayın.

3. E-postanıza gönderilen kodla e-posta adresinizi doğrulayın.

4. Fiyatlandırma sayfasına gidin.

5. Fiyatlandırma sayfasından “Premium Plus”  VEYAKurumsal Premium” paketini seçin ve “Üye Ol” butonuna tıklayın.

6.Formdaki tüm bilgileri doldurun ve Üye Ol butonuna tıklayın.

7. Ödemenizi gerçekleştirmek için Stripe Checkout ile Kredi Kartınızla ödeme yapın ve Gönder butonuna tıklayın.

8. Karşınıza çıkan Stripe sayfasına kart bilgilerinizi eksikiz girin ve Abone Ol butonuna tıklayın.

Not: Eğer Kurumsal Premium üyeyseniz community@expinno.com adresine seçtiğiniz firma kaynağını iletin.

9. 24 Saat içerisinde sizlere Airtable’dan davet maili göndereceğiz. Davet mailini kabul ederek firma kaynaklarına erişebilirsiniz.

10. Davetleri kabul ettikten sonra, firma kaynakları sayfasından istediğiniz firma kaynağına tıklayarak Airtable sayfasına gidebilirsiniz.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Nasıl Kurumsal Premium üye olunur?

2. Karşınıza çıkan formdaki tüm bilgileri doldurun ve Hesap Oluştur butonuna tıklayın.

3. E-postanıza gönderilen kodla e-posta adresinizi doğrulayın.

4. Fiyatlandırma sayfasına gidin.

5. Fiyatlandırma sayfasından “Kurumsal Premium” paketini seçin ve “Üye Ol” butonuna tıklayın.

6.Formdaki tüm bilgileri doldurun ve Üye Ol butonuna tıklayın.

7. Ödemenizi gerçekleştirmek için Stripe Checkout ile Kredi Kartınızla ödeme yapın ve Gönder butonuna tıklayın.

8. Karşınıza çıkan Stripe sayfasına kart bilgilerinizi eksikiz girin ve Abone Ol butonuna tıklayın.

9. Ödemeniz gerçekleştikten sonra community@expinno.com adresine platforma erişmesini istediğiniz ekip arkadaşlarınızın e-posta adreslerini ve seçtiğiniz firma kaynağını gönderin. 24 Saat içerisinde tanımlamalarınız gerçekleşecektir!

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Eğitmene nasıl mesaj gönderilir?

  1. Giriş yaptıktan sonra sol menüde karşınıza çıkan kurslar sayfasına gidin.

2. Kurslar sayfasından soru sormak istediğiniz kursun üzerine tıklayın.

3. Sayfayı aşağıya doğru kaydırın ve Eğitmen Hakkında” bölümüne gidin.

4. Eğitmen hakkında bölümünde yer alan “Mesaj Gönder” butonuna tıklayın.

5. Mesajınızı yazın ve eğitmene gönderin. En kısa sürede sizlere geri dönüş sağlayacağız 🤗

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Ücretsiz video kurslara nasıl erişim sağlanır?

2. Karşınıza çıkan formdaki tüm bilgileri doldurun ve Hesap Oluştur” butonuna tıklayın. 

3. E-postanıza gönderilen kodla e-posta adresinizi doğrulayın.

4. Sol menüde karşınıza çıkan kurslar sayfasına gidin.

5. Filtreleme seçeneklerinden “Ücretsiz” kategorisini seçin.

6. İzlemek istediğiniz kursun üzerine tıklayın.

7. Sağ tarafta bulunan kursa başla butonuna tıklayın ve artık hazırısınız! Kurs bitiminde eğitmen imzalı sertifikanızı almayı unutmayın 🙌🏻

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Öğrenci indirimiyle kayıt nasıl olunur?

  1. Fiyatlandırma sayfasına gidin.

2.Bireysel Premium üyelik paketinin altındaki ‘Üye Ol’ butonuna tıklayın.

3. Açılan sayfada üyelik ile ilgili istenilen bilgileri doldurun.

4. Sayfanın altında yer alan ‘Kuponunuz var mı?’ kısmına tıklayın ve Kupon Kodu kısmına öğrencilere özel %50 indirim sağlayan STU50X’ kupon kodunuzu girin.

5. Gönder butonuna tıklayın.

6. Ödemenizi gerçekleştirmek için Stripe Checkout ile kredi kartı bilgilerinizi girin ve ‘Abone ol’ butonuna tıklayın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Profil fotoğrafı ekleme

  1. Expinno – Oturum Aç sayfasına gidin.

2. E-Posta adresiniz ve şifreniz ile giriş yapın.

3. Sağ üstte yer alan isminizin üzerine tıklayın ve açılan pencereden Profil sayfasına tıklayın.

4. Unknown görsele tıklayın.

5. Yükleme alanından fotoğrafınızın boyutunu belirleyin ve fotoğrafı kırp butonuna tıklayın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Sertifikalara erişme

  1. Expinno – Platform Sayfasına gidin.

2. Oturum Aç butonuna tıklayın ve bilgilerinizi girin.

3. Sol Menüden Kurslar sayfasına gidin.

4. Sertifikasını almak istediğiniz kursu izleyin.

5. Sol Menüde karşınıza çıkan Sertifikalarım sayfasına tıklayın.

6. İlgili dersin sertifikasını bulun ve indir butonuna tıklayın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Premium üye nasıl olunur?

1.  Expinno – Kayıt Ol sayfasına gidin.

2. Karşınıza çıkan formdaki tüm bilgileri doldurun ve Hesap Oluştur butonuna tıklayın.

3. E-postanıza gönderilen kodla e-posta adresinizi doğrulayın.

4. Fiyatlandırma sayfasına gidin. 

5. Fiyatlandırma sayfasından size en uygun planı seçin. 

6. Formdaki tüm bilgileri doldurun ve Üye Ol butonuna tıklayın.

7. Ödemenizi gerçekleştirmek için Gönder botununa tıklayın.

8. Karşınıza çıkan Stripe sayfasına kart bilgilerinizi eksikiz girin ve Abone Ol butonuna tıklayın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.

 

Ücretsiz üye kaydı nasıl yapılır?

2. Karşınıza çıkan formdaki tüm bilgileri doldurun ve Hesap Oluştur butonuna tıklayın.

3. E-postanıza gönderilen kodla e-posta adresinizi doğrulayın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sık Sorulan Sorular sayfasına gidin ve ya bizimle iletişim geçin.